Thông báo

Dự báo xu hướng phát triển của phong trào Cờ Tướng
/ Danh mục: thông báo

Dự báo xu hướng phát triển của phong trào Cờ Tướng

Do xu hướng kinh tế toàn cầu ngày một phát triển, đời sống xã hội của con người ngày một cải thiện và nâng cao, căn cứ tóm tắt tổng quan về bộ môn Cờ Tướng ở Việt Nam và trên thế giới có thể thấy sự ra đời của Liên đoàn Cờ Tướng Việt Nam là cần thiết nhằm đáp ứng mong mỏi của các kỳ thủ, những người hâm mộ Cờ Tướng Việt Nam và yêu cầu hội nhập quốc tế một cách toàn diện. Đây là chủ trương phù hợp với chính sách mở cửa, hội nhập của Đảng và Nhà nước ta đề ra.

Có thể thấy hiện nay có 3 xu hướng chính của Cờ Tướng đã và đang được hình thành và phát triển với tốc độ mạnh mẽ nên việc thành lập Liên đoàn Cờ Tướng vào thời điểm này là vô cùng hợp lý và cần thiết:

- Xu hướng thứ nhất: Đó là xu hướng “về nguồn”, về với Châu Á – nơi sinh ra môn thể thao trí tuệ Cờ Tướng. 

-Xu hướng thứ hai: Đó là xu hướng “hội nhập toàn cầu”, nghĩa là nó sẽ phát triển mạnh trong tương lại gần và dần phát triển độc lập.

-Xu hướng thứ ba: Đó là xu hướng “chuyên môn hóa sâu” với sự đa dạng về phương thức, trong đó đặc biệt chú trọng tới việc phục dựng văn hóa và áp dụng thành tựu khoa học về công nghệ thông tin.

Print
1226 Xếp hạng bài viết:
chưa xếp hạng
Copyright [2018] by TTTT
Back To Top