Thông báo

Chương trình Đại hội đại biểu thành lập Liên đoàn Cờ Tướng Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023
/ Danh mục: thông báo

Chương trình Đại hội đại biểu thành lập Liên đoàn Cờ Tướng Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023

CHƯƠNG TRÌNH                  

   ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU THÀNH LẬP LIÊN ĐOÀN CỜ TƯỚNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2018 – 2023
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương –Hà Nội
Thời gian: Ngày 05 – 06/05/2018

TT

Thời gian

Nội dung chương trình

Thực hiện

Ngày thứ nhất: 05/05/2018

1

13:30 – 14:00

Đón tiếp đại biểu và phát tài liệu Đại hội

Tiểu ban Lễ tân khánh tiết

2

14:00 – 14:15

Chào cờ, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu

MC

3

14:15 – 14:30

Bầu đoàn Chủ tịch, đoàn thư ký  và ban kiểm tra tư cách đại biểu

Ban tổ chức

4

14:30 – 14:45

Thông qua nội dung chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội

Đ/c Tô Quốc Khanh

5

14:45 – 15:00

Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu

Ban thẩm tra tư cách đại biểu

6

15:00- 15:15

Báo cáo Quá trình thành lập và Phương hướng hoạt động  nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đ/c Phạm Hoàng Dương

7

15:15 – 15:30

Báo cáo tóm tắt dự thảo Điều lệ

Đ/c Lưu Đức Hải

9

15:30 – 16:00

Thảo luận góp ý kiến các báo cáo, dự thảo Điều lệ

Chủ tịch đoàn

10

16:00 – 16:15

Trình bày và biểu quyết  thông qua Phương án nhân sự Ban chấp hành và Ban kiểm tra            nhiệm kỳ 2018  - 2023

Chủ tịch đoàn 

(Đ/c Đàm Quốc Chính)

11

16:15 – 17:00

Bầu ban Bầu cử,  triển khai công tác bầu cử

Chủ tịch đoàn, Tổ bầu cử

12

17:00- 17:15

Công bố kết quả bầu cử

Tổ bầu cử

13

17:15

Bế mạc

Chủ tịch đoàn

14

17:30 – 18:00

Ban chấp hành, Uỷ ban kiểm tra họp phiên thứ nhất  để bầu các chức danh chủ chốt

Trưởng ban vận động và Ban chấp hành

Ngày thứ hai: 06/05/2018

1

07:30 – 08:00

Đón tiếp đại biểu,văn nghệ chào mừng

Tiểu ban Lễ tân khánh tiết

2

08:00 – 08:15

Chào cờ, tuyên bố lý do,  giới thiệu đại biểu

MC

3

08:15 – 08:20

Phát biểu khai mạc Đại hội

CT Liên đoàn Cờ Việt Nam

 Đ/c Nguyễn Đồng Tiến

4

08:20 – 08:30

Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký.

MC

5

08:30 - 09:00

Báo cáo quá trình thành lập và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đ/c Phạm Hoàng Dương

6

09:00- 09:15

Báo cáo tóm tắt dự thảo Điều lệ

Đ/c Lưu Đức Hải

7

09:15 – 09:30

Tham luận của một số đơn vị

Biểu quyết thông qua Điều lệ và Phương hướng hoạt động  nhiệm kỳ 2018 – 2023

 

Chủ tịch đoàn

8

09:30: 09:45

Công bố kết quả bầu cử Ban chấp hành và Ban kiểm tra

Trưởng ban bầu cử

9

09:45- 10:00

Ban chấp hành và Ban kiểm tra nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt Đại hội

Ban chấp hành

10

10:00- 10:15

Phát biểu của lãnh đạo cấp trên

 

11

10:15 – 10:30

Phát biểu của Chủ tịch Liên đoàn Cờ Tướng Việt Nam

 

12

10:30 – 10:45

Tri ân các kỳ thủ xuất sắc của Cờ Tướng Việt Nam

Chủ tịch đoàn và Ban tổ chức

13

10:45 – 11:00

Ký kết đồng hành cùng Liên đoàn Cờ Tướng Việt Nam của các đơn vị truyền thông và doanh nghiệp

Ban tổ chức

14

11:00 – 11:15

Thông qua Nghị quyết của Đại hội

Ban thư ký

15

11:15 -11:20

Chào cờ, bế mạc Đại hội

Chủ tịch đoàn

16

11:30

Tiệc chiêu đãi

 

 
Print
1158 Xếp hạng bài viết:
chưa xếp hạng
Copyright [2018] by TTTT
Back To Top